Aanmelden

Ons stappenplan

Aanmelden

In de afgelopen 11 jaar zijn er slechts 2 mutaties geweest. De bewoners mogen zo lang als ze willen wonen bij Oase 7. De kans dat er op (korte) termijn een plek vrij komt is klein.

Op dit moment staat er iemand op de wachtlijst. Wij willen geen nieuwe kandidaten op de wachtlijst zetten vanwege bovengenoemde redenen.

Aanmeldproces

Aanmelden bij het bestuur Oase7:  k.jager.havinga@gmail.com

Het bestuur zal eerst een gesprek met de aspirant kandidaat hebben en diens ouder(s)

Bij een positief besluit van beide kanten wordt de kandidaat op de wachtlijst geplaatst

Zodra er uitzicht is op een plek zal de kandidaat een gesprek hebben met Humanitas

Zij beoordelen of iemand past binnen de bewonersgroep.

Toelating tot de wachtlijst

Om tot de wachtlijst te kunnen worden toegelaten gelden de volgende voorwaarden en procedures:

De kandidaat

 • heeft als hoofddiagnose ASS of een daaraan gerelateerde diagnose die in DSM5 voorkomt
 • beschikt over een normale begaafdheid
 • heeft een indicatie “wonen met ambulante begeleiding”  van de gemeente
 • heeft een beperkte zorgvraag (max. 9 uur per week, er is geen 24-uurs zorg)
 • is redelijk zelfredzaam en er is geen sprake van co-morbiditeit
 • accepteert begeleiding van Humanitas DMH
 • heeft een leeftijd van vanaf 23 jaar. De huidige bewoners zijn tussen de 29 en 43 jaar.
 • past bij de huidige bewonerscultuur
 • heeft al dan niet betaalde dagbesteding
 • heeft een stabiel inkomen (min. bijstandsniveau) in de vorm van een uitkering, loon of overige inkomsten
 • accepteert de Statuten en Huishoudelijk Reglement
 • stelt zich -indien eenmaal bewoner- actief op als lid van de wooncoöperatie: doet mee aan tuinonderhoud en andere activiteiten die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de coöperatie, een en ander nader gespecificeerd in de jaarlijks op te stellen corveelijst
 • participeert zoveel mogelijk in ledenvergaderingen
 • houdt rekening met elkaar en veroorzaakt geen overlast

Kandidaten die toegelaten zijn tot de wachtlijst

 • hebben jaarlijks in juni contact met het secretariaat om hun belangstelling al dan niet te bevestigen
 • participeren jaarlijks als toehoorder in de Algemene Ledenvergadering van december
 • informeren het bestuur als er een wijziging in hun woon- en zorgvraag optreedt

Ouder(s)

 • zijn actief betrokken bij dit ouderinitiatief
 • verlenen ondersteuning in de vorm van “handjes”, materiaal en kennis/advies daar waar mogelijk en nodig, bijvoorbeeld door een bestuurlijke of technische taak op zich te nemen.

Vragen?

Inhoudelijke vragen over het aanmeldproces kunnen gesteld worden aan het bestuurslid Karen Jager, via het volgende mailadres: k.jager.havinga@gmail.com