Organisatie

OASE7 is een coöperatieve vereniging: met elkaar en voor elkaar

De organisatie in grote lijnen

Coöperatie
De bewoners zijn allemaal lid van de coöperatieve vereniging OASE7 en huren een appartement van deze vereniging. Het bestuur zorgt ervoor dat de huur maandelijks wordt overgemaakt aan de eigenaar Woonconcept en onderhoudt met haar contacten over bijvoorbeeld het onderhoud.

Ledenvergadering
In de ledenvergadering, de ALV, worden beslissingen genomen over zaken als tuinonderhoud, schoonmaak, afvalbeheer en de aanschaf van spullen.  De ALV besluit eveneens over contributie en servicekosten. Ook benoemen de leden het bestuur en keuren de jaarrekening goed.

Bestuur
Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door ouders en verwanten en organiseert vier keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Het bestuur onderhoudt ook de externe contacten met de zorgverlener, gemeente, Woonconcept en bijvoorbeeld de NVA. Van ouders wordt verwacht dat zij actief meedoen in het bestuur, tuinonderhoud of andere zaken die nodig zijn om de vereniging goed te laten functioneren tegen zo laag mogelijke kosten voor de bewoners.

Zorg
De zorg aan de bewoners wordt geleverd door Humanitas DMH. De bewoners sluiten daarvoor een zorgovereenkomst af met Humanitas DMH.
De gemeente betaalt de zorg in het kader van de WMO of WLZ indicatie en bepaalt uiteindelijk of en in welke mate zorg wordt verleend.