Begeleiding

Maatwerk en kwaliteit in begeleiding

Humanitas DMH

De zorg voor onze bewoners is toevertrouwd aan Humanitas DMH.

Visie Humanitas
De visie van Humanitas op de begeleiding is de volgende:

Humanitas geeft begeleid wonen inhoud door hun  missie en visie waarin hun humanistische kernwaarden centraal staan. Humanitas gaat voor een samenleving waarin plaats is voor iedereen en ieder mens waardevol is. Op basis van ieders mogelijkheden wordt de cliënt ondersteund in het maken van eigen keuzes op alle levensgebieden. Daarbij is partnerschap met cliënten en hun verwanten belangrijk. Dat past bij hun kernwaarden.

Zorg op maat
Binnen OASE7 is geen typische groepsbegeleiding. Iedere cliënt krijgt zorg op maat. Samen met de WMO-consulent van de gemeente Assen kijkt Humanitas naar wat de cliënt nodig heeft én ook naar wat hij of zij zelf kan. Uiteraard in overleg met cliënt en de ouders en verwanten. Met elkaar wordt ervoor gezorgd dat cliënten een zo fijn mogelijk leven hebben. Humanitas is steeds op zoek naar verbeteringen in de zorg voor cliënten. Innovatieve methoden en producten kunnen daarbij helpen.

“In de begeleiding krijgen de bewoners zelf de regie en zijn ze gelijkwaardig aan anderen . Heel concreet betekent dit dat cliënten hun leven leiden zoals zij dat willen. Onder verantwoordelijkheid van de begeleiding. Daarom worden van tevoren persoonlijke afspraken gemaakt tussen professionals en de cliënt, wat wordt vastgelegd in een persoonlijk plan. Ook is er veel contact met ouders van bewoners. Het resultaat? Optimale zelfstandigheid. Maar wel in een beschermde omgeving.”

Bovenstaand citaat is van een speciale pagina over OASE7 en de begeleiding op de website van Humanitas DMH. Kijk op deze pagina voor meer informatie en foto’s!