Home

OASE7 is een wooninitiatief van ouders in Assen voor 20 jonge mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Welkom op de website van OASE7!

OASE7 is een ouderinitiatief dat het mogelijk heeft gemaakt dat 20 jongvolwassenen hier op een veilige en comfortabele manier kunnen wonen én daarnaast de zorg en begeleiding ontvangen die nodig is.

Onze doelgroep bestaat uit jongvolwassenen vanaf 23 jaar met de diagnose ASS, die zelfstandig willen en kunnen wonen, maar wel behoefte hebben aan begeleiding. Die wordt geboden door Humanitas DMH voor maximaal 8 uren per week.

Alle bewoners zijn lid van de coöperatieve vereniging OASE7. Dat betekent dat er gezamenlijk besluiten worden genomen over zaken als tuinonderhoud, afvalbeheer, de aanschaf van spullen en contributie en servicekosten.

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door ouders en andere betrokkenen en organiseert vier keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Van ouders/begeleiders wordt verwacht dat zij actief meedoen in het bestuur, tuinonderhoud of andere zaken die nodig zijn om de vereniging goed te laten functioneren.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op ( bestuuroase7@gmail.com ).