Welkom op de website van Wooncoƶperatie OASE7

OASE7 is een ouderwooninitiatief in Assen voor 20 jonge mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
Het is mede tot stand gekomen dankzij nauwe en continue samenwerking met het aanmeldings buraeu bij MEE-Drenthe, de screening die gedaan werd door het Autisme Team Noord-Nederland in Groningen, ATN-Lentis/Jonx en waarvoor de individuele begeleiding van de bewoners geleverd wordt door  Humanitas-DMH .

Op 1 mei 2011 was de sleutel overdracht van OASE7 . Daarmee kwam er een eind aan de jarenlange periode waarin de contouren van OASE7 steeds duidelijker werden. Ook kwam er een eind aan de periode waarin de bewoners samen met hun begeleiders hebben gewerkt aan het zelfstandig wonen in OASE7. Klik hier voor een artikel ter gelegenhied van de sleuteloverdracht in het Drenthe Journaal.
Inmiddels wonen alle 20 bewoners van OASE7 in hun nieuwe woning. Voor de meesten was dit een enorm grote overgang maar het lijkt er op dat alles goed is verlopen. OASE7 heeft zelfs een kleine wachtlijst waaruit blijkt dat er regionaal behoefte is aan een dergelijk initiatief, dus wie weet wat er in de toekomst in Drenthe nog meer gedaan kan worden voor mensen met ASS.
.
Op de pagina "CONTACT" kunt u een boodschap sturen naar de secretaris van OASE7

Met vriendelijke groeten,
Gerrit Louwaars
Ex Voorzitter OASE7 sinds december 2011, waarna het voorzitterschap is overgenomen door Frits van Leer.